Наскоро on-line плаќање

Регистрација на .mk домен може да извршите преку делот Корисници каде што детално е објаснета постапката за креирање на барање.


Провери домен:

http://www.

 

Домен

Минимум период

Регистрација

Обнова

Трансфер

.mk

1 година

999 ден.

590 ден.

/

.com.mk

1 година

999 ден.

590 ден.

/

.net.mk

1 година

999 ден.

590 ден.

/

.edu.mk

1 година

999 ден.

590 ден.

/

.org.mk

1 година

999 ден.

590 ден.

/

.com

1 година

1000 ден.

1000 ден.

1000 ден.

.net

1 година

1000 ден.

1000 ден.

1000 ден.

.org

1 година

1000 ден.

1000 ден.

1000 ден.

.info

1 година

1000 ден.

1000 ден.

1000 ден.


Доколку се одлучите за регистрација или обнова за повеќе години однапред погледнете ги следниве цени.

Период(год.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регистрација

1550

2100

2640

3180

3710

4240

4760

5280

5780

Обнова

1140

1690

2230

2770

3300

3830

4350

4870

5370


Трансферот во Регистрарот, трансфер надвор од Регистрарот, како и бришење на домен се бесплатни.
За истите потребно е да биде доставена уредна документација согласно Правилникот за организација и управување со врвниот македонски .mk домен објавен од страна на МАРнет.
Сите цени се со вклучен ДДВ.

Прием на барања секој работен ден од 08 до 18 часот.
Телефон за контакт 24/7: 075 224 238
email: info@hostirame.mk